Rullerenser brugsanvisning

til rullerenser

tilbage til forside

Denne brugsanvisning er under stadig udvikling.
Hvis der er områder du mener, skal belyses bedre, vil jeg være meget glad, hvis du gider kontakte mig.

Samling af Rullerenser og kultivator:
Der skal bruges fastnøgler 2 stk. nr.10 og 2 stk. nr. 13, -  svensknøgle og boremaskine med 10 og 13 toppe kan også bruges ( nr. 17 skal buges til gåsefødder og renseskær).
Rullerenser og -kultivator leveres adskilt. Rense og kultivator delen i et og håndtagene+ midterstolpen. Møtrikkerne skrues af skruerne, og alle delene samles, med skruer og møtrikker, uden at skrue nogle af møtrikkerne fast. Nu skal du overveje hvor højt håndtagene skal sidde, reguler højden ved at flytte skruer til nogle af de andre huller. Når du er tilfreds med højden, strammer du møtrikkerne jævnt således, at håndtagene sidder symmetrisk i forhold til rense og kultivatordelen. For at indstille gåsefødderne og renseskærerne skal den gule monteringsplade indstilles så hældningen passer til den ønskede ”aggressivitet”.

Anvendelsesmuligheder:

·                    Lugning mellem række-såede afgrøder (se vores såmaskine). Man   kan komme meget tæt på små kimplanter, da der             ikke kastes jord ud til siderne.
·                    Renholdelse mellem jordbær, - meget anvendelig også mens der er plukkeklare bær på planterne, da rullerenseren             underskærer ukrudtet uden at kaste jord på bærerne.
·                    Renholdelse af grusbelagte gange, samt afskæring af græskanter.
·                    Renholdelse i nyplantede læhegn.
·                    Efterårskultivering af køkkenhaven.
·                    FIND SELV PÅ MERE.

Arbejdsbredde fra (8 cm.) 26 til 38 cm. (Vær opmærksom på at ukrudtshajen fører en ekstra monteringsenhed der medfører at du kan rense op til 68 cm på en gang). Du kan selv vælge arbejdsbredden ved at indstille skærene. Man kan også vende renseskærerne , således at de vender udad. Derved kan der opnås en arbejdsbredde på 45,5 cm. Ved større bedrifter, hvor der er forskellige rækkeafstande, kan det anbefales at anskaffe 2 eller flere rullerensere.

Indstilling af arbejdsbredde på rullerenseren: Ved at løsne de 2 møtrikker rense-skærene er monteret med, og skubbe rense-skærene ind eller ud i monteringsrillen, kan du indstille den ønskede arbejdsbredde. Skru derefter møtrikkerne godt fast, så de ikke flytter sig under arbejdet.

Faktisk er rullerenseren og rullekultivatoren én og samme maskine.
Det handler kun om at fjerne de bageste skær, så har du en kultivator med op til 26,5 cm. bredde (kan forøges til 31,7 cm. ved at købe 2 ekstra gåsefødder). Hvis du fjerner de 2 bageste gåsefødder, så har du en rullerenser. Skal du bruge en renser til den grusbelagte havegang, fjerner du alle gåsefødderne, og du kører let gennem gruset. Al ukrudtet bliver underskåret og gruset ligger lige så fint, som da du startede.

Brug rullekultivatoren som overfladefræser:
Rullekultivatorens arbejdsdybde er variabel, og udover at være skånsom overfor jordens smådyr, medfører den ikke etableringen af den hårde uigennemtrængelige fræsersål og udtørring af jorden, som den almindelige fræser er kendt for.

Rullerenseren er et lugeredskab, - ikke en buskrydder til store melder, lugtløs kamille, græstuer og ligende. Skal der ryddes op i store mængder ukrudt, skal renseskærerne monteres i de inderste riller på redskabsbæreren.

Planlægning af køkkenhaven.
Når du både anskaffer rullerenser/kultivator og såmaskine får du mulighed for at spare både tid og kræfter.

Vinterklargøring.
Husk at rengøre alle sliddele og smøre dem ind i olie eller lignende.

RULLERENSER OG KULTIVATOR.
(stort og lille hjul)
Tekniske specifikationer for rullerenseren og kultivatoren:
Vægt  10,4 kg. Højde 100 cm. Længde 130-140 cm. Bredde  64 cm
Håndtagene er stilbare, således at højden kan afpasses den enkelte bruger. Ved transport vendes redskabet, således at skærene vender opad.