RULLERENSER
tilbage til forside       brugsanvisning        prisliste

Rullerenser: Et redskab der har været anvendt i Danmark så sent som i 60-erne, men blev fortrængt af de mange forskellige ukrudtsmidler, der i 60-erne blev almindelige i landbruget og i de private haver overalt i Danmark. Rullerenseren eller rullekultivatoren er en og samme maskine. Det handler nemlig kun om at fjerne de bageste skær, så har du en kultivator, eller du fjerner de 2 bageste gåsefødder, så har du rullerenseren.

Forskellen på lille og stor rullerenser er, at den store rullerenser har et fladere drejningsmoment dvs., at hvis jorden er lidt ujævn med fx. sten, vil den store rullerenser bedre kunne holde retningen, den store rullerenser er en lille smule lettere at skubbe, men det har kun betydning hvis jorden er meget hård. Den lille rullerenser er lettere at opbevare kva' dens størrelse og lidt lettere at navigere med. Begge redskaber kan indstilles således at folk fra 150-200 cm. i højden kan anvende dem. Jeg bruger den store rullerenser på min gårdsplads når jeg renser ærtestenene for ukrudt, monteret med eksterm redskabsbærer + 2 ekstra renseskær, - der ville den lille rullerenser ikke kunne bruges pga. drejningsmomentet. I min køkkenhave på ca. 1500 m2 bruger jeg den lille rullerenser. Min jord er en JB 4 dvs. sandblandet lerjord. Muldskæret kan monteres på både stor og lille rullerenser. (

Lugning mellem rækkesåede afgrøder (se vores såmaskine). 
Man kan komme meget tæt på små kimplanter, da der ikke kastes jord ud til siderne


Renholdelse mellem jordbær, - meget anvendelig også mens der er plukkeklare bær på planterne, da rullerenseren underskærer uden at kaste jord på bærerne.  

       

Her renses der meget tæt på gulerødderne.


Her bruges renseskærerne til at fjerne gl. jordbærplanter. Ved så hårdt arbejde skal redskaberne monteres i inderste monteringsrille.
Med muldskæret kan man lægge og hyppe kartofler, lave rille til plantning af porre samt hyppe disse og lægge jord op om gulerødder, så toppen af selve guleroden ikke bliver grøn.

    
       
Klargøring til lægning af kartofler eller plantning af porrer


Kartofler er hyppet med muldskæret.

     
Muldskæret (vare nr. 116) monteres på den gule redskabsbærer.

Rullekultivator: er en udvikling af rullerenseren, som bl.a. den polske landbefolkning har været katalysator for. Rullekultivatoren er den beviste landbruger/gartneriejer/
køkkenhaveentusisasts afløser for den benzin drevne fræser. Rullekultivatorens arbejdsdybde bestemmer man selv, og udover at være skånsom overfor jordens smådyr medfører den ikke etableringen af den hårde uigennemtrængelige fræsersål og udtørring af jorden, som den almindelige fræser er ken

Med 3 gåsefødder monteret på den gule  redskabsbærer, kan man nemt forårskultivere og efterårsbearbejde sin køkkenhave. Gåsefødderne monteres som vist, men kan efter behov flyttes udad.

Man kan også sætte 5 gåsefødder på den gule redskabsbærer, men det virker kun, hvis der ikke er plantestængler eller lignende på jorden. Må  kun afvendes på lettere jorder.

ROUND UP's afløser på perlestensbelagte gange og gårdspladser.  
Renholdelse af grusbelagte gange og gårdspladser
Skal du bruge en renser til den grusbelagte havegang, fjerner du de 2 bagerste gåsefødder, og du kører igennem gruset, - al ukrudtet bliver underskåret og gruset ligger lige så fint, som da du startede. Yderst til højre ses tilbehørsdelen "ekstern redskabsbærer", der kan monteres på rullerenserens redskabsbærer. Med denne anordning kan der renses 78 cm i et "rul".
vare nr. 117

Tekniske specifikationer for rullerenser (rullekultivator):
Lille rullerenser: Vægt: 10,4 kg. Højde: 100 cm. Længde: 130 cm. Bredde: 64 cm. (hjulets diameter 35 cm.)
Stor rullerenser: Vægt: 10,4 kg. Højde: 100 cm. Længde: 140 cm. Bredde: 64 cm. (hjulets diameter 60 cm.) 
Arbejdsbredde fra 26 til 38 cm.( fra 8 cm med 1 gåsefod til 45,5 cm hvis man bytter renseskærerne om - må kun benyttes hvis jorden er bekvem. Højre til venstre og omvendt). Man kan selv vælge arbejdsbredden ved at indstille skærene. Ved større bedrifter, hvor man har forskellige rækkeafstande, kan det anbefales at anskaffe 2 eller flere rulle-rensere. (leveres med gul eller orange redskabsbærer)
Rullerenseren er et lugeredskab, ikke en buskrydder til store melder, lugtløs kamille, græstuer og ligende.

tilbage til forside