Pressemeddelelse !   

Download billeder

Ukrudtshajen slår til!            

Til fri afbenyttelse i en god sags tjeneste.

Nye redskaber fra gamle tider.
Fra tiden
før kemikalierne overtog
køkkenhave, gartneri og landbrug.
Til alle der ønsker, at grøntsager
dyrkes uden brug af kemikalier

Det nye firma skulle ha’ et navn, og det blev parrets yngste søn Malte, der fik ideen til navnet Ukrudtshajen. - Rullerenseren er en haj til at ”æde” ukrudt var begrundelsen. Malte tegnede en råskitse og Poul Erik Fuglsang færdiggjorde tegningen. Herefter er det gået stærkt, der er talt med etableringsrådgiver, advokat, revisor og reklamefirma, websiden er blevet etableret, og der er blevet bestilt varer til levering i slutningen af februar
Den 7. februar var der en omtale af ukrudtshajen i landsbladet for økologisk landbrug, hvilket straks medførte en henvendelse fra et finsk firma om forhandling af gartneriprodukter til økologisk ukrudtsbekæmpelse på friland og i drivhuse. For nuværende arbejdes der med kontakten til det finske firma og kontakter til forhandler i Århus-området, samt et firma der producerer ophæng til de håndførte rullerensere og såmaskiner.

Sortimentet består af 7 forskellige maskiner:

En ny udgave af den gamle hjulhakke, som blev brugt mange steder på små landbrug i Danmark i første halvdel af 1900-tallet frem til 1960-erne. Den var kendt som hjulhakken, men blev fortrængt af de mange forskellige ukrudtsmidler, der i 60-erne blev almindelige i landbruget og i private haver overalt i Danmark.

Hans-Henrik har omdøbt hjulhakken til Rullerenseren. Rullerenseren kan bruges til lugning mellem række-såede afgrøder. Man kan komme meget tæt på små kimplanter, da der ikke kastes jord ud til siderne. Rullerenseren er også meget anvendelig til renholdelse mellem jordbær, - også mens der er plukkeklare bær på planterne, da rullerenseren underskærer ukrudtet uden at kaste jord på bærerne. Endvidere kan den bruges til renholdelse i nyplantede læhegn, og gård- og gangarealer belagt med perlegrus.

Rullekultivator.
Den er en udvikling af rullerenseren, som den polske landbefolkning har været katalysator for. Rullekultivatoren er afløser for den benzindrevne fræser. Rullekultivatorens arbejdsdybde er variabel, og udover at være skånsom overfor jordens smådyr, medfører den ikke etableringen af den hårde uigennemtrængelige fræsersål og udtørring af jorden, som den almindelige fræser er kendt for.

Faktisk er rullerenseren og rullekultivatoren én og samme maskine.
Hvis man fjerner de bageste skær, så har man en kultivator, eller man fjerner de 2 bageste gåsefødder, så har man en rullerenser. Skal rullerenser bruges til den grusbelagte havegang, fjerner du alle gåsefødderne, ukrudtet bliver underskåret og gruset ligger lige så fint, som da du startede.

Såmaskinerne føres enradet og toradet
Forreste hjul planere jorden, derefter kommer såskæret som du kan indstille til mellem 0 og 5 cm. dybde. Frøet bliver smidt i sårillen med en afstand der reguleres med afstandsregularoren fra kontinuerlig såning til 18-27-36-54-108 cm. afstand. Derefter lukkes sårillen med muldpladen og til sidst trykkes jorden fast ved hjælp af det bagerste hjul. Med markøren bestemmer du ligeledes, hvor langt du vil have mellem rækkerne. Afstanden skal selvfølgelig afpasse således at rullerenseren kan bruges mellem rækkerne.

På firmaets produkter er der garanti ifølge købeloven og 14 dages tilbageleveringsret, hvis redskaberne ikke har været brugt. Ukrudtshajen fører alle reservedele.  

Hans-Henrik W. Torp
Rørmosegård, Søndervangsvej 55, 4581 Rørvig
Tlf.  59 91 88 11  Fax.  59 91 88 14   Mobil nr. 20 4
9 59 91
E-Mail: ukrudtshajen@ukrudtshajen.dk

 

Tilbage til forside